ระบบการทำงานของเครื่องกวาดพื้น

เครื่องกวาดพื้น
เครื่องกวาดพื้น

ระบบการทำงานของเครื่องกวาดพื้น

โดยทั่วไปเครื่องกวาดรุ่นเล็กถึงกลางจะใช้ระบบกวาดแบบ Direct throw ส่วนเครื่องกวาดขนาดใหญ่หรือรุ่นนั่งขับที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปจะใช้ ระบบกวาดแบบ Direct over flow การทำงานของเครื่องกวาดนั้นจะช่วยป้องกันมลภาวะได้มาก
ระบบจะทำงานเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เริ่มจากการกวาดขยะไปเก็บยังในถังเก็บ มอเตอร์ดูดฝุ่นเข้ามาและลมที่ดูดฝุ่นเข้ามาจะผ่านไปยังฟิลเตอร์กรองฝุ่นเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและแรงงานได้เป็นอย่างมาก

เคล็ดลับการใช้งานเครื่องกวาดพื้น 

เครื่องกวาดพื้น หรือเครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติทุกรุ่นเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แห้งเท่านั้นจึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งระบบกวาดเก็บและดูดฝุ่น แต่ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ในบริเว