เครื่องขัดพื้นที่ใช้กันทั่วไป

เครื่องขัดพื้น

เครื่องกวาดพื้น
เครื่องกวาดพื้น

เครื่องขัดพื้นที่ใช้กันทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่

1. เครื่องขัดพื้นแบบสวิง

เป็นเครื่องขัดพื้นขนาดเล็กสุด มีใช้กันทั่วไป ลักษณะการทำงานนั้นต้องควบคุมบังคับจากผู้ใช้งานและแกว่งสวิงไปมาซ้ายขวา เครื่องชนิดนี้จะไม่มีชุดรีดน้ำและดูดกลับในตัว ถ้าหากใช้ขัดพื้นร่วมกับน้ำที่มีปริมาณมากต้องใช้ควบคู่กับเครื่องดูดฝุ่นดูดน้าเพื่อเก็บน้ำอีกครั้งหนึ่ง สามารถใช้แปรงซักพรมขนอ่อน หรือซักพรมชนิดขนสั้นได้ โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับน้ำยา SPRAY BUFF เพื่อขัดพื้นทำความสะอาดทั่วไปสามารถขัดแบบแห้งได้

2. เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ

แบบเดินตาม เป็นเครื่องขัดพื้นขนาดกลางถึงใหญ่ โดยสามารถเลือกตามขนาดพื้นที่ที่ต้องการใช้ มีทั้งแบบใช้ระบบแบตเตอรี่หรือใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ เครื่องขัดพื้นรุ่นนี้ต้องใช้ร่วมกับน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดไม่เหมาะกับการขัดแห้งเพราะอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้ โดยเครื่องขัดพื้นรุ่นนี้จะมีระบบดูดน้ำกลับในตัว สามารถขัดพื้นพร้อมกับการปล่อยน้ำยาและดูดกลับทันที ทำให้พื้นสะอาดและแห้งหมาดในทันที โดยระบบการทำงานของเครื่องขัดพื้นจะเริ่มจากการปล่อยน้ำดีไปที่แปรงขัดพื้น ตอนแปรงขัดพื้นทำงาน และแปรงรีดน้ำหลังจะมีมอเตอร์ดูดน้ำเสียกลับไปเก็บในถังน้ำเสีย ละเมื่อใช้งานเสร็จสามารถนำเครื่องไปปล่อยน้ำเสียทิ้งได้อย่างง่ายและสะดวก จึงทำให้การทำความสะอาดพื้นเป็นงานที่ง่าย สะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาและแรงงาน โดยที่พื้นไม่เปื้อนเลอะเทอะสามารถเดินได้ทันที

3. เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ แบบนั่งขับ

เป็นเครื่องขัดพื้นใหญ่ เหมาะกับงานที่มีพื้นที่กว้างโดยสามารถเลือกตามขนาดพื้นที่ที่ต้องการใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็น มีระบบแบตเตอรี่ สามารถขับเคลื่อนได้คล้ายกับรถกอล์ฟ เครื่องรุ่นนี้ต้องใช้ร่วมกับน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดไม่เหมาะกับการขัดแห้งเพราะอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้ โดยเครื่องขัดพื้นรุ่นนี้จะมีระบบดูดน้ำกลับในตัวสามารถขัดพื้นปล่อยน้ำยาและดูดกลับได้ทันที ทำให้พื้นสะอาดและแห้งหมาดในทันที โดยระบบการทำงานของเครื่องจะเริ่มจากการปล่อยน้ำดีไปที่แปรงขัดพื้น ระบบแปรงทำงาน และแปรงรีดน้ำจะมีมอเตอร์ดูดน้ำเสียกลับไปเก็บในถังน้ำเสียละเมื่อใช้งานเสร็จสามารถนำเครื่องไปปล่อยน้ำเสียทิ้งได้อย่างง่ายและสะดวก จึงทำให้การทำความสะอาดพื้นเป็นงานที่ง่าย สะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาและแรงงาน โดยที่พื้นไม่เปื้อนเลอะเทอะสามารถเดินได้ทันที การทำงานของเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติที่เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว

เครื่องขัดพื้นแบบสวิง เป็นเครื่องขัดพื้นขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานขัดล้างทั่วไป สามารถใช้งานได้กับหลายพื้นผิว กรณีการใช้งานขัดร่วมกับน้ำในปริมาณมาก ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำเพื่อเก็บน้ำ