เครื่องกวาดพื้นเดินตาม IPC รุ่น LION500

เครื่องกวาดเดินตาม

 
เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

 
เครื่องกวาดพื้นระบบ MANUAL สมรรถภาพสูง ปลอดภัย ใช้งานง่าย และสามารถตอบสนองทุกความต้องการทั้งในร่มและกลางแจ้ง

เครื่องกวาดพื้นเดินตาม แบบManaul

SWEEPERS – WALK BEHIND

MAX PRODUCTIVITY

2345 m2/h

 

MAIN BRUSH PATH

490 mm  490 mm 

SYSTEM

Manual

TECHNICAL DATA
Main brush cleaning path width     490 mm
Side brush cleaning path width       670 mm
Max theoretical productivity            2345 m2/h
Hopper capacity                                 24L
Hopper Discarghe System                Low-Manual Type/mm
Max speed                                           3,5 km/h
Max Climb                                           2 %
Weight whithout batteries               24 kg
Dimension (LxWxH)                          1300x920x920 mm

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

STANDARD ACCESSORIES
เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

MAIN BRUSH
เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

SIDE BRUSH
ประสิทธิภาพเครื่องกวาดพื้นLION500
เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

เครื่องกวาดเดินตาม

https://www.youtube.com/watch?v=pM285Mkc4XI&list=PL4X8sosq1LVqMw0GgoxZ0v8FCUDos6RnG&index=9

Youtube ProlineSystem Official