สินค้าโปรโมชั่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงIPC อิตาลี ,เครื่องกวาดพื้น IPC /MACH ,เครื่องขัดพื้น IPC  ลดสูงสุด 50%

*สินค้ามีรับประกัน บริการหลังการขาย *

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง IPC ลด 50%

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  IPC รุ่น ROYAL210
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง IPC รุ่น ROYAL210
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  IPC รุ่น ROYAL210
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง IPC รุ่น ELITE180

เครื่องกวาดพื้น ระบบ MANUAL ,แบตเตอรี่,เครื่องยนต์

เครื่องกวาดพื้น รุ่น YZ-S1
เครื่องกวาดพื้น รุ่น YZ-S1
เครื่องกวาดพื้น IPC รุ่น LION500
เครื่องกวาดพื้น IPC รุ่น LION500

เครื่องขัดพื้น Single Disk,เดินตาม,นั่งขับ

เครื่องขัดพื้นนั่งขับ รุ่น LAVA80D
เครื่องขัดพื้นนั่งขับ รุ่น LAVA80D
ไลน์