เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่นใช้แบตเตอรี่ LAVA80BT55

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่นใช้แบตเตอรี่ LAVA80BT55