เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่นใช้แบตเตอรี่ MACH M750

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ