เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่นใช้แบตเตอรี่ SCR6

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่นใช้แบตเตอรี่ SCR6

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ