เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ SC4-E

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ SC4-E

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ SC4-E