เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ SC4-B

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ SC4-B

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ