เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ LAVACT40 BT55R

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ LAVACT40BT55R
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ LAVACT40BT55R