เครื่องขัดพื้นแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ MACH M360L

เครื่องขัดพื้นเดินตาม

เครื่องขัดพื้นเดินตาม

เครื่องขัดพื้นเดินตาม