เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องขัดพื้น

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องชาร์แบตเตอรี่เครื่องขัดพื้น

การคำณวนเพื่อหาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 15 % ของค่าแอมป์ของแบตเตอรี่ โดยนำค่าแอมป์ Ah

ของแบตเตอรี่คูณ 13 – 15 % จะได้ค่าแอมป์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ การชาร์จแบบช้าจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ยิ่งใช้ระบบชาร์จเร็วมากเท่าไรแบตเตอรี่ก็จะยิ่งเสื่อมเร็ว ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ขนาด 105 Ah x 13 % = 13.65 หมายถึง

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 13.65 แอมป์ ทั้งแบบ 12 โวลท์ และ 24 โวลท์

วิธีใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดตู้แยกกับแบตเตอรี่ Deep cycle

1. ตรวจดูแรงดันกระแสสลับ , จำนวนเพส และแรงดันของแบตเตอรี่ให้ตรงกับเครื่องชาร์จ
2. ตั้งสวิทซ์ AUTO – MANUAL มาที่ตำแหน่ง AUTO /ตั้งสวิทซ์แบตเตอรี่ชนิดแห้ง-น้ำ

ให้ตรงกับชนิดของแบตเตอรี่ที่จะชาร์จ แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้า 220-240 โวลท์
3. เสียบปลั๊กไฟออกเข้ากับปลั๊กของแบตเตอรี่, เปิดสวิทซ์ไฟเข้า หลอดไฟ E จะสว่าง

แสดงว่าเครื่องแบตเตอรี่กำลังทำการชาร์จ (ถ้าไม่มีปลั๊กให้คับขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกกับขั้ว (ดำ+แดง)
3.1. ถ้าต่อกลับขั้ว หลอดไฟ reverse/FALL(แดง) จะสว่าง และเสียงบัชเชอร้อง

ให้รีบแก้ไขทันทีโดยกลับขั้วใหม่ให้ถูกขั้ว( บวกต่อเข้าขั้วบวก, ลบต่อเข้าขั้วลบ)
3.2. ถ้าแบตเตอรี่มีแรงดันไม่ตรงกับเครื่องชาร์จ เช่น เครื่องชาร์จ 12 v ต่อกับ

แบตเตอรี่ 6v หรือ 24 v เครื่องจะไม่ทำการชาร์จและหลอดไฟทุกดวงจะไม่สว่าง
4. เมื่อแบตเตอรี่ไฟเต็มหม้อ เครื่องจะหยุดชาร์จ หลอดไฟ” full”(เขียว) จะสว่าง

และถ้าปล่อยทิ้งไว้เครื่องจะย้อนกลับมาชาร์จใหม่เพื่อให้แบตเตอรี่เต็มตลอดเวลา
5. ถ้าแบตเตอรี่ไฟหมดเกลี้ยงหม้อ เครื่องจะไม่เริ่มต้นชาร์จให้ปิดสวิทซ์ไฟเข้าก่อน แล้วเลื่อนสวิทซ์
AUTO – MANUAL มาที่ตำแหน่ง MANUAL ปล่อยให้ชาร์จทิ้งไว้ 1-2 ชม. แล้วจึงเลื่อนมาที่

AUTO ใหม่ (ในตำแหน่ง MANUAL เครื่องจะชาร์จตลอดเวลาทุกกรณี แม้ว่าแบตเตอรี่จะเต็มไปแล้วก็ตาม

และไม่หยุดชาร์จแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะกลับขั้วหรือไม่ หรือแบตฯไฟเต็มอยู่แล้ว หรือแบตฯแรงดันผิดขนาด

ซึ่งการชาร์จแบตเตอรี่กลับขั้วและแรงดันผิดขนาดใน Mode Manual จะทำให้เครื่องข๊อตไหม้ ดังนั้นผู้ใช้ต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษ)
6. เมื่อแบตเตอรี่ไฟเต็มหม้อแล้วเครื่องจะหยุดชาร์จ หลอดไฟ FULL จะสว่าง
7. เมื่อจะเลิกใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ให้ปิดสวิทซ์ไฟเข้า แล้วจึงถอดปลั๊กไฟออก หรือถอดกิ๊ปออกจากแบตเตอรี่

8. ควรชาร์จแบตเตอรี่แบบ Equalize ทุกๆ 7 วัน หรืออย่างน้อยทุก ๆ 1 เดือน และชาร์จในวันสุดสัปดาห์

โดยกดสวิทซ์ Equalizng ขณะเริ่มชาร์จ (รอจนหลอดไฟ EQ สว่าง )


สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
สามารถติดต่อได้ที่โทร.02-976-4404-8 และ sales@prolinesystem.com
หรือจะเข้าไปชมสินค้าอื่นๆของเราได้ที่ www.prolinesystem.com


สินค้าในหมวดหมู่เดียวกัน

แบตเตอรี่เครื่องขัดพื้น6โวลท์

แบตเตอรี่เครื่องขัดพื้น12โวลท์

แบตเตอรี่ Deepcycle 6 โวลท์

แบตเตอรี่ Deepcycle 12 โวล์ท