Solar Battery

Solar Battery

3K Deep Cycle Battery
     
EB & EBB Deep Cycle Battery 25Ah-160Ah
    3K EB และ EBBเป็นแบตเตอรี่ชนิดพิเศษ ที่ออกแบบให้สามารถดึงพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมาใช้ได้สูงถึง 70%-80% ของความจุแบตเตอรี่ และสามารถประจุไฟกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ เหมาะกับงานเก็บประจุไฟฟ้าสำหรับ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือการใช้งานในระบบไฟฟ้าอื่นๆ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ บำรุงรักษาง่าย มีรอบการประจุและดึงพลังงานออกมาใช้ได้สูง จึงสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า
รุ่น : EBB 80
ชนิดขั่ว : T
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 201
รุ่น : EBB 80
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 201
รุ่น : EBB 125
ชนิดขั่ว : V
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 125 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 406 x 170 x 213
รุ่น : EBB 160
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 160 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 502 x 180 x 210
รุ่น : EB 160
ชนิดขั่ว : T
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 190 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 505 x 220 x 210

สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า

ฝ่ายขายและบริการ โทร.02-976-4404-8 ,092 6926929
แผนกช่างและเซอร์วิส โทร.095 796-6482
email. sales@prolinesystem.com
หรือจะเข้าไปชมสินค้าอื่นๆของเราได้ที่ www.prolinesystem.com